GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_u5be9-02 (ユーザー hkcs 占有グリフ u5be9-02) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5be9) (u5be9-01)
(u5be9-01-var-001)
(u5be9-02)
(u5be9-g)
(u5be9-g02)
(u5be9-itaiji-002)
(u5be9-itaiji-003)
(u5be9-j) (=dkw-07316) (=u5be9) (=u5be9-ue0100) (=u5be9-k) (=koseki-083150) (=juki-5be9) (=aj1-02553)
(u5be9-t)
(u5be9-var-001)
(u5be9-var-002) (=jmj-010233)
(cbeta-07378)
(u2ff1-u5b80-u7568) (=u5be9-itaiji-001)
(hkcs_m5be9)
(hkcs_m5be9-p01-s00)
(hkcs_m5be9-p02-s00)
(hkcs_u5be9)
(hkcs_u5be9-02)
異體字: (u5b83)
[漢越語研究]
(u5b83-02)
(u5b83-03)
(u5b83-07)
(u5b83-g)
(u5b83-g01)
(u5b83-g02)
(u5b83-g05)
(u5b83-itaiji-001)
(u5b83-j) (=u5b83) (=dkw-07057) (=jmj-010108) (=u5b83-ue0100) (=koseki-080250) (=aj1-04623) (=juki-5b83)
(u5b83-t)
(u5b83-var-001) (=u5be9-itaiji-002)
(u2ff1-u5b80-u4e03) (=ka-kc04971)
(ebag_s170-002)
(hkcs_m5b83)
(hkcs_m5b83-p02-s00)
(hkcs_m5b83-p03-s00)
(hkcs_m5b83-p03-s01)
(hkcs_u5b83-02)
(u5ba1)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5ba1-02)
(u5ba1-08)
(u5ba1-g)
(u5ba1-g02)
(u5ba1-g08)
(u5ba1-jv) (=u5ba1)
(hkcs_m5ba1)
(u5bb7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5bb7) (=dkw-07170) (=aj1-19321) (=jmj-010167) (=juki-5bb7) (=koseki-081470) (=u5bb7-ue0100)
(u5bb7-g)
(hkcs_m5bb7)
(hkcs_m5bb7-v01-p01-s00)
(hkcs_m5bb7-v01-p01-s01)
(u5bc0)
[異體字(漢語大字典)]
(u5bc0-j) (=u5bc0) (=dkw-07198) (=jmj-010175) (=u5bc0-ue0101) (=u5bc0-ue0100) (=koseki-081810) (=juki-5bc0) (=jsp-3a5b) (=aj1-08433) (=u5bc0-k)
(juki-b027) (=u5bc0-ue0102) (=jmj-010176)
(ebag_s040-443)
(hkcs_m5bc0)
(u8b85)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8b85) (=dkw-36108) (=aj1-19822) (=juki-8b85) (=koseki-409900) (=u8b85-ue0100)
(u8b85-var-001)
(hkcs_m8b85)
𡩨 (u21a68)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21a68) (=dkw-07268) (=koseki-082600)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部