GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-098180 (法務省 戸籍統一文字 098180) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

法務省 戶籍統一文字情報 文字情報

關聯字形

關聯字:𡿺 (u21ffa) (u21ffa) (=u21ffa-ue0100) (=koseki-098360) (=juki-aae1) (=cdp-8ce8) (=aj1-17585)
(u21ffa-02)
(u21ffa-02-itaiji-005)
(u21ffa-itaiji-005)
(u21ffa-itaiji-006)
(u21ffa-itaiji-007)
(koseki-098180) (=extf-02180) (=u21ffa-itaiji-001) (=u2d5fc) (=u2ff1-u5ddb-u5c71)
(koseki-098270) (=extf-02181) (=u2ff1-u5ddb-u51f6) (=u21ffa-itaiji-004) (=u2d5fe)
(u2ff1-u2e8d-u51f6) (=u21ffa-itaiji-003)
(u2ff1-u2e8d-u51f6-var-001) (=u21ffa-02-itaiji-004)
(u2ff1-u5ddb-u342b) (=z-sat90334)
(u2ff1-u5ddb-u342b-var-001) (=sawn-f7ad7)
(u2ff1-u5ddb-u342b-var-002) (=u21ffa-02-itaiji-001)
(u2ff1-u5ddb-u342b-var-003) (=u21ffa-02-itaiji-002)
(u2ff1-u5ddb-u34d9)
(u2ff1-u5ddb-u51f5)
(u2ff1-u5ddb-u51f5-var-001)
(u2ff1-u5ddb-u56f1)
(u2ff1-u5ddb-u5c71-var-001)
(u2ff1-u5ddb-u6b62)
(u2ff1-u5ddb-u9fb1) (=u21ffa-itaiji-002) (=cbeta-09117)
(u2ff1-u5ddb-u9fb1-var-001) (=u21ffa-02-itaiji-003)
(u2ff6-u51f5-u5ddb)
(hkcs_m21ffa)
(hkcs_m21ffa-p01-s00)
(hkcs_m21ffa-p01-s00-c01)
(hkcs_m21ffa-p01-s00-c02)
(hkcs_m21ffa-p02-s00)
(hkcs_m21ffa-v01)
異體字: (u8166)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u8166) (=u8166-ue0101) (=u8166-ue0100) (=u8166-k) (=u8166-g) (=koseki-331150) (=juki-8166) (=jmj-021141) (=dkw-29681) (=aj1-06261)
(u8166-itaiji-001)
(u8166-itaiji-002)
(u8166-itaiji-003)
(u8166-t)
(u8166-ue0102) (=u8166-var-001) (=koseki-331820)
(cbeta-07746)
(sawd-34808)
(u2ff0-u8089-u2ff1-u5ddb-u51f6)
(hkcs_m8166)
(hkcs_m8166-p02-s00)
(hkcs_u8166)
𭗼 (u2d5fc)
[その他]
(u2d5fc)
(u2d5fc-02) (=u21ffa-02-itaiji-005)
(u2d5fc-g02)
(u2d5fc-itaiji-002)
(u2d5fc-var-001) (=u2ff1-u5ddb-u5c71-var-001)
(hkcs_m2d5fc)
𭗾 (u2d5fe)
[その他]
(u2d5fe)
(hkcs_m2d5fe)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部