GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

toikawa_hkrm-02075620 (ユーザー toikawa 占有グリフ hkrm-02075620) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𥄔 (u25114) (u25114-jv) (=toikawa_hkrm-02075620) (=u25114) (=koseki-259330)
(dkw-23185)
(hkcs_m25114)
異體字: (u6601)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6601-jv) (=u6601) (=koseki-154960) (=jmj-013183)
(dkw-13782)
(hkcs_m6601)
𥄱 (u25131)
[異體字(漢語大字典)]
(u25131-jv) (=toikawa_hkrm-02074211) (=u25131) (=koseki-259640)
(dkw-23211)
(hkcs_m25131)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部