GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6258 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6258「托」) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u6258) (u6258) (=dkw-11793) (=aj1-02897) (=juki-6258) (=koseki-132870) (=u6258-g) (=u6258-k) (=u6258-ue0100) (=jmj-012151)
(u6258-05)
(u6258-j)
(geog-qin-0070)
(qin-08050) (=geog-qin-0075)
(qin-08052) (=geog-qin-00751)
(qin-08060) (=geog-qin-0076)
(qin-08062) (=geog-qin-00761)
(qin-08070) (=geog-qin-0077)
(qin-08072) (=geog-qin-00771)
(qin-0c000) (=geog-qin-0110)
(qin-0c050) (=geog-qin-0115)
(qin-0c060) (=geog-qin-0116)
(qin-0c070) (=geog-qin-0117)
(qin-3f000) (=geog-qin-0620)
(hkcs_m6258)
(hkcs_u6258)
異體字: (u39cc)
[異體字(民國教育部)]
(u39cc) (=cbeta-00238) (=dkw-11861) (=koseki-133510)
(u39cc-g) (=u39cc-t) (=jmj-001345)
(hkcs_m39cc)
(u4e47)
[異體字(漢語大字典)]
(u4e47-01-var-001)
(u4e47-02)
(u4e47-05) (=qin-08000) (=geog-qin-0070)
(u4e47-05-var-001)
(u4e47-10)
(u4e47-11)
(u4e47-15)
(u4e47-g) (=unstable-u18b23) (=u4e47-t) (=u4e47-k) (=u4e47) (=jmj-006381) (=juki-4e47) (=u4e47-ue0101) (=zihai-001611) (=gt-00167) (=koseki-001410) (=aj1-17239) (=u4e47-ue0100)
(u4e47-g01)
(u4e47-g02) (=u4e47-k02)
(u4e47-j) (=dkw-00120) (=kx-0082002) (=kx-008202)
(u4e47-t02)
(u4e47-var-001)
(c2-2128) (=u4e47-h) (=nyukan-f0c4)
(extf-00101) (=z-sat02617) (=cbeta-06073)
(koseki-001530) (=u4e47-ue0102)
(u2ff1-u4e00-u4e03) (=twedu-a00054-004) (=t13-234f)
(u2ffa-u4e47-u4e00)
(u2ffb-u4e47-u4e36) (=k5-02d0) (=sawn-f3f9f) (=jmj-056858)
(u2ffb-u4e47-u4e36-var-001)
(zihai-001637)
(hkcs_m4e47)
(hkcs_m4e47-p01-s00)
(hkcs_m4e47-p02-s00)
(hkcs_m4e47-p02-s01)
(hkcs_m4e47-p04-s00)
(hkcs_u4e47)
(u4f82)
[異體字(民國教育部)]
(u4f82) (=u4f82-ue0100) (=kx-010110) (=kx-0101010) (=koseki-006880) (=juki-4f82) (=jmj-006691) (=dkw-00576) (=aj1-17262)
(zihai-007328)
(hkcs_m4f82)
(u627d)
[異體字(漢語大字典)]
(u627d) (=dkw-11850) (=aj1-21613) (=juki-627d) (=koseki-133420) (=u627d-ue0100) (=jmj-012191)
(u627d-g)
(u627d-t)
(chunichidaijiten_den4001)
(hkcs_m627d)
(hkcs_u627d)
(u62d3)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u62d3) (=ufa02-k) (=dkw-11958) (=juki-62d3) (=aj1-02899) (=koseki-134480) (=u62d3-ue0100) (=ufa02) (=u62d3-k) (=u62d3-ue0101) (=u62d3-ufe00) (=jmj-012278) (=u62d3-g)
(toki-01035300) (=u62d3-ue0102)
(hkcs_m62d3)
(hkcs_u62d3)
(tomm_u62d3)
(u6313)
[可洪音義研究]
(u6313) (=aj1-21628) (=u6313-ue0100)
(koseki-135490) (=dkw-12060) (=juki-6313) (=jmj-012342)
(hkcs_m6313)
(u8a17)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
(u8a17) (=dkw-35243) (=aj1-02903) (=jmj-024356) (=juki-8a17) (=koseki-400250) (=u8a17-k) (=u8a17-ue0100)
(u8a17-g)
(u2ff0-u8a01-u2ff1-u4e3f-u21cfe)
(u2ff0-u8c9d-u5b85)
(hkcs_m8a17)
(hkcs_u8a17)
(tomm_u8a17)
𢩺 (u22a7a)
[同型異字]
(u22a7a)
(koseki-133120) (=dkw-11820)
(hkcs_m22a7a)
𢷌 (u22dcc)
[異體字(民國教育部)]
(u22dcc) (=dkw-12850) (=koseki-144300)
(hkcs_m22dcc)
𢸨 (u22e28)
[異體字(民國教育部)]
(u22e28) (=dkw-12956) (=koseki-145470)
(hkcs_m22e28)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部